VNU's vallende dominostenen

VNU is er op een harde manier achtergekomen dat de zaken niet altijd volgens plan verlopen. De Nederlandse uitgever had vorig jaar een overbruggingskrediet van 2,4 miljard euro opgenomen om de overname van het Amerikaanse AC Nielsen te financieren. VNU had verwacht de lening vóór de vervaldatum in december van dit jaar te kunnen afbetalen, door zijn niet tot de kernactiviteiten behorende divisies voor consumenten- en educatieve tijdschriften te verkopen en – als dat nodig zou zijn – door voor 500 miljoen aan nieuwe aandelen uit te geven.

Ongunstige marktomstandigheden hebben VNU nu van een aandelenuitgifte doen afzien. Tegelijkertijd heeft de negatieve stemming op de beurs zo'n 1 miljard euro van de waarde van de niet-strategische divisies geëlimineerd. Als gevolg daarvan kan VNU slechts de helft van de lening terugbetalen, zelfs als het deze bedrijfsonderdelen verkoopt, in tegenstelling tot de 80 procent waar het bedrijf ten tijde van de overname van Nielsen van uitging. En om de zaken nog erger te maken, heeft een lage koers beleggers gestimuleerd hun converteerbare obligaties vroegtijdig om te wisselen, hetgeen het bedrijf nog eens 300 miljoen euro heeft gekost. Dit alleen is niet genoeg om de alarmklok te luiden. Zelfs zonder de verkoop van zijn niet-strategische divisies heeft de uitgever – met reserves die meer dan driemaal zo groot zijn als de renteverplichtingen – nog steeds genoeg ruimte voor nog meer schuld. De grote angst is dat de kredietwaardigheid van VNU in gevaar komt als de afslanking niet doorgaat, waardoor de rentetarieven mogelijk omhoog gaan. Er wordt dan ook gevreesd dat de financieringsproblemen het management ertoe zouden kunnen brengen broddelwerk te maken van de integratie van Nielsen.

VNU wordt verhandeld op een niveau van bijna 14 maal de bedrijfswaarde ten opzichte van de winst van dit jaar vóór rente en belastingen - 20 procent lager dan Europese concurrenten zoals Reuters. Ondanks het feit dat het bedrijf het afgelopen jaar bijna een kwart van zijn waarde heeft verloren, lijken de aandelen nog niet echt goedkoop.

    • Joy Tadaki