Oranje-familie 1

Bearn Bilker maakt zich in de krant van 5 april zorgen over de verwarrende titulatuur die al de huwelijken binnen de Oranje-familie hebben opgeleverd en nog gaan opleveren. Daarmee is niets nieuws onder de zon. In adellijke geslachten werd altijd al kwistig gestrooid met titels die door huwelijken, veroveringen, koop, schenkingen en vererving werden verworven. Merkwaardig is echter zijn opmerking dat de onwettige kinderen van de voormalige stadhouders allemaal de titel graaf of gravin meekregen.

Ik raad hem aan het opmerkelijke boekje `Oranje Bastaarden' van Hanno de Jongh er eens op na te lezen. Dat is een verbluffende opsomming van de buitenechtelijke activiteiten van de Oranjes. De meeste waren kortstondige ontmoetingen met eenvoudige meisjes uit het volk. De vele kinderen die daaruit voortkwamen, verdwenen doorgaans titelloos in de mist der tijden. Het was vaak ook beter dat een en ander verborgen bleef. Koplopers waren onze stadhouders Willem II en Willem V.

Opmerkelijk is het trouwens dat Bilker wel de stadhouders, maar niet de koningen noemt in dit verband. Die waren immers ook graaf van Nassau. Maar misschien komt dat te dichtbij. Denken wij bijvoorbeeld aan Willem III, dan is de oogst aan titelloze bastaarden niet op de vingers van een hand te tellen.

    • J.D.M. de Block