Onderzoek: 72.000 mensen wachten op geestelijke zorg

Zo'n 72.000 patiënten in Nederland staan op de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt uit een eerste, zogeheten nulmeting, die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorgverzekeraars Nederland gisteren in ontvangst hebben genomen.

De opdrachtgever van het landelijke onderzoek naar de wachtlijsten is de Taskforce Aanpak Wachtlijsten die VWS en Zorgverzekeraars Nederland hebben ingesteld. In een brief van VWS van bijna een jaar geleden aan de Tweede Kamer werd een versnelde aanpak van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aangekondigd. De inventarisatie van de wachtlijst is gedaan door twee organisatieadviesbureaus.

In het rapport worden drie groepen wachtenden onderscheiden. Mensen die wachten op een intake-gesprek (19.700), op een indicatiestelling (25.100) en op de eerste therapie (27.200). Met name kinderen en jongeren wachten relatief lang, zo zeggen de opstellers van het rapport, maar dat geldt ook voor mensen die een vorm van beschermd wonen nodig hebben.

Zij wachten gemiddeld zeven weken op een aanmeldingsgesprek en 15 weken op het vaststellen welke hulp zij nodig hebben. Afhankelijk van de benodigde hulp wachten zij nog eens 14 weken (hulp buiten de muren van een instelling) tot 29 weken (beschermd wonen) op daadwerkelijke behandeling.