Ministerie verzweeg informatie korenwolf

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft informatie achtergehouden voor de Raad van State over recente waarnemingen van wilde hamsters in Heerlen. Daardoor is de Raad ten onrechte akkoord gegaan met de bouw van bedrijven in een deel van het leefgebied van wilde hamsters (korenwolven) bij Heerlen. Dat zegt de Stichting Hamsterwerkgroep Limburg na inzage in processen-verbaal van de Algemene Inspectiedienst (AID) van Landbouw.

De AID heeft vorig jaar september processen-verbaal opgemaakt van de getuigenis van aannemers op het toekomstige Duits-Nederlandse bedrijventerrein Avantis in Heerlen. Die zeiden op 13 september, en eerder ook in april dat jaar, levende wilde hamsters te hebben gezien.

Het ministerie en de gemeente Heerlen verdedigen tot nu toe voor de Raad van State hun standpunt dat in dit gebied, waar de bedrijven zijn gepland, de beschermde dieren sinds 1998 zijn uitgestorven. Uit de processen-verbaal blijkt dat de AID in september vorig jaar de Directie Zuid van het ministerie heeft geïnformeerd over de waarnemingen. Die informatie heeft LNV niet ingebracht tijdens de zitting voor de Raad van State op 19 oktober vorig jaar. Tijdens die zitting stond de vraag centraal of de hamster ter plaatse is uitgestorven.

Hamsterwerkgroep wil bouwen alsnog stoppen

Volgens de hamsterwerkgroep leeft het in de Europese Unie beschermde dier nog in Heerlen. Sinds 1998 dienen voor de Raad van State procedures tegen de komst van het bedrijventerrein Avantis. Zonder hamsters mag het gebied bebouwd worden. Is daarentegen aannemelijk dat er wel nog hamsters leven, dan verbieden wetten en regels aantasting van hun leefgebied.

Na drie jaar procederen besloot de Raad van State dat een deel van het gebied bebouwd mag worden. De hamsterwerkgroep kon namelijk tijdens de zitting op 19 oktober vorig jaar niet aannemelijk maken dat in dat deel nog hamsters leven. Een rapport van een onafhankelijk deskundige van de universiteit Heidelberg, die vorig jaar nog bewoonde hamsterburchten ontdekte, werd te laat ingediend door de hamsterwerkgroep. ,,De informatie over de zichtwaarnemingen was tijdens die zitting cruciaal geweest'', concludeert drs. J. Baars van de hamsterwerkgroep.

Het ministerie geeft toe dat de processen-verbaal niet op 19 oktober zijn ingebracht. Een woordvoerster: ,,Wij hebben de meldingen wel laten onderzoeken door de AID en het bureau Natuurbalans. Die konden geen sporen vinden.'' De hamsterwerkgroep wijst erop dat Natuurbalans niet onafhankelijk is. Het bureau werkt ook voor het projectbureau Avantis.

In de processen-verbaal staat dat een bedrijfsleider van Ballast-Nedam en een onderaannemer verklaren een hamster gezien te hebben op 13 september vorig jaar. De verklaring van de onderaannemer: ,,Ik ben ook nu nog van mening dat het diertje wat ik gezien heb een hamster was. Indien dit nodig mocht zijn, wil ik dit ook wel onder ede verklaren.'' De bedrijfsleider zag een diertje ,,met een kort staartje en een typisch snuitje''. Zijn verklaring: ,,Ik stond een moment paf. Ofschoon ik dit diertje slechts in een flits heb kunnen waarnemen, ben ik van mening dat het hier een hamster betrof.'' Tijdens het onderzoek van de AID verklaarde een kraanmachinist al in april bij graafwerk ,,een bruinachtig diertje'' te hebben gezien. Het dook een hol in.

Morgen staat de `korenwolf' opnieuw centraal voor de Raad van State. De hamsterwerkgroep eist stopzetting van de werkzaamheden die op het bedrijventerrein zijn begonnen. Woordvoerder Baars: ,,Wij willen dat het ministerie het hele bedrijventerrein als actueel leefgebied erkent.''

    • Joep Dohmen