KPMG sluit in Nederland vier zwakke kantoren

Accountants- en adviesorganisatie KPMG heeft in Nederland vier kantoren gesloten. Het gaat om vestigingen die minder goed rendeerden en voornamelijk het kleinbedrijf als klant bedienden. Het aantal kantoren ligt nu op 29.

Door de sluiting van enkele vestigingen, waarbij niemand wordt ontslagen, is de omzetstijging bij het bedrijfsonderdeel accountancy nihil. De disciplines belastingadvies en consultancy noteerden daarentegen dubbele groeicijfers. De totale omzet van KPMG is met ruim 7 procent gestegen tot 636 miljoen euro (1,4 miljard gulden). De groei is volgens de zakelijke dienstverlener geheel autonoom. Bij KPMG Nederland werken ruim 5.100 mensen.

De winstgevendheid (bedrijfsresultaat op omzet) steeg van 7,4 procent naar 8,8 procent. Doelstelling is om deze op 10 procent te brengen, maar bestuursvoozitter B. van der Veer wil zich niet laten vastleggen wanneer dit streefcijfers moet zijn behaald. ,,De economische omstandigheden zijn te onzeker, ook in Nederland.''

Kortgeleden is het bedrijfsonderdeel managementadvies verzelfstandigd. Dit in navolging van de KPMG-consultants in de VS die begin februari naar de beurs zijn gebracht.

Volgens Van der Veer zullen de managementpraktijken van onder meer Nederland, Engeland en Duitsland nog dit jaar fuseren en zich vervolgens aansluiten bij de Amerikaanse consultants van KPMG.

De afsplitsing van de adviseurs is volgens de bestuursvoorzitter nodig wegens benodigde, grote investeringen die KPMG zelf niet kan opbrengen. Verder is een onafhankelijke adviesorganisatie vereist om allianties af te sluiten zonder dat daarbij belangentegenstellingen ontstaan tussen accountants en adviseurs. Eerder heeft branchegenoot Ernst & Young de consultants verkocht, aan automatiseerder Cap Gemini. De adviespraktijk van PricewaterhouseCoopers staat al enige tijd in de etalage.

Door het vertrek van de consultants zal de omzet van KPMG in Nederland dit jaar met bijna 400 miljoen gulden afnemen. Het personeelsbestand zal met circa eenvijfde afnemen. Als onderdeel van de transactie hebben de vertrekkende consultants bedongen dat de accountants en belastingadviseurs de komende vier jaar, uit concurrentieoverwegingen, geen eigen adviespraktijk mogen opbouwen. Ook zullen de consultants na die tijd de naam KPMG niet meer voeren.

KPMG maakt publicitair de laatste tijd een moeilijke periode door. De Raad van Tucht heeft onlangs twee klachten tegen een accountant van KPMG gegrond verklaard. Dezelfde accountant is ook betrokken bij de zaak-Peper. De oud-burgemeester van Rotterdam heeft een klacht ingediend. De tuchtraad doet op 8 mei uitspraak. Van der Veer wil op de kwesties niet ingaan.