INFORMATIE

Is het nodig dat ik een testament maak? Kan ik mijn kinderen onterven? Hoe kan ik geld nalaten aan een goed doel? Wie vragen heeft over zijn nalatenschap kan op internet of bij de notaristelefoon al veel antwoorden vinden. Wordt het ingewikkeld, dan is het verstandig om een afspraak te maken met een notaris. Meestal is het eerste gesprek gratis.

Broederschap De circa 800 notariskantoren in Nederland zijn allemaal aangesloten bij de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB). Wie over een internetverbinding beschikt, kan terecht op de uitgebreide site (www.notaris.nl). Voorzover mogelijk staat er ook informatie over de veranderingen als gevolg van het nieuwe erfrecht.

KNB, Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, (070) 3307111 of e-mail: info@knb.geis.com; voor algemene vragen is er de Notaristelefoon, iedere werkdag tussen 09.00 en 14.00 uur,

(070) 3469393.

Startpagina Op notaris.pagina.nl zijn allerlei links te vinden naar juridische literatuur en commerciële en niet-commerciële instanties voor voorlichting en bijstand op het gebied van erven en estate planning.

Boeken De Consumentenbond brengt al enige jaren een gids uit: Erven, nalaten en schenken. Deze gids is onlangs vernieuwd en aangepast aan de dit jaar ingevoerde nieuwe belastingwetgeving. Het nieuwe erfrecht, dat in 2002 ingaat, wordt in hoofdlijnen behandeld. De gids is verkrijgbaar in de boekhandel (32,50 gulden) of te bestellen via de Consumentenbond (070)4454545.

Goede doelen Nalatenschappen vormen de snelst groeiende groep inkomsten voor organisaties die vooral leven van donaties en fondsen. In het meest recente overzicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving uit 1999 stond de Kankerbestrijding met 76 miljoen gulden op nummer één in de toptien van goede doelen met het hoogste bedrag aan legaten en nalatenschappen. Wie geld wil nalaten aan een goed doel, kan voor 27,50 gulden in de boekhandel de Goede Doelen Gids 2001 kopen, met een overzicht van door de fiscus erkende goede doelen. www.goededoelen.nl