IN HET NIEUWS

Erfenissen leiden niet zelden tot berichtjes in de krant. Nagelaten kunstcollecties, getouwtrek door familieleden om de poet en onverwachte `schatten' van arm-gewaande overledenen: de pers is er gek op – zeker als het om beroemde wereldburgers gaat.

Peanuts

Charles M. Schulz, de tekenaar van Peanuts, wilde zijn strip meenemen in zijn graf. Vlak voor zijn dood op 12 februari 2000 voegde hij aan zijn contract met uitgever United Media een clausule toe: niemand anders dan de geestelijke vader zelf, zou de strips en tekenfilms rond Charlie Brown mogen maken. United Media, die al in het begin van Schulz' loopbaan de auteursrechten van hem overnam, sluit nu echter niet uit dat andere tekenaars nieuwe Peanuts zullen maken. Schulz' erven zijn woedend. Zij vinden dat de clausule moet gelden als een testament en dat United Media genoegen moet nemen met de niet geringe erfenis van enkele tientallen miljoenen dollars per jaar – inkomsten uit de auteursrechten op bestaande strips en tekenfilms.

Ikonen

Dat elektricien Aleksandr Iljin verstand had van bijzondere boeken uit de voormalige Sovjet-Unie en een kundig restaurateur was, was alom bekend. Dat hij zo'n 70.000 waardevolle iconen, schilderijen, archeologische schatten en boeken in zijn bouwvallige huisje bewaarde, bleek pas na zijn dood. De Oekraïener stierf ruim zes jaar geleden en nog altijd is onduidelijk wie recht heeft op de collectie. Directe erfgenamen zijn er niet. Wel dienden zich twee `neven' aan, maar de kans is groot dat de staat Iljins erfenis opeist.

Buitenechtelijke kinderen

Zodra (beroemde) rijkaards overlijden, duiken al snel her en der vermeende kinderen – en dus erfgenamen – op. Zo ook na de dood van Larry Hillblom, de oprichter van koeriersbedrijf DHL, in '95. Acht vrouwen meldden zich met hun kinderen en claimden dat Hillblom de biologische vader was. In 1998 werd met een DNA-test vastgesteld dat vier van de kinderen recht hadden op elk 90 miljoen dollar uit de erfenis. De tot dan toe straatarme kinderen (twee Filippijnen, een Vietnamees en een jongen uit Palau) gaven de Universiteit van San Francisco het nakijken. Die was door Hillblom zelf aangewezen als begunstigde, maar hij had verzuimd eventuele buitenechtelijke kinderen uit te sluiten.

Kunstroof

Toen de Oostenrijkse Adèle Bloch-Bauer in 1925 overleed, vroeg zij haar man in haar testament zijn collectie Gustav Klimt-schilderijen aan Galerie Belvedere te schenken. Haar echtgenoot Ferdinand gaf aan in te stemmen met haar wens, maar vluchtte in 1938 naar Zwitserland. Hij had de collectie nog niet overgedragen aan de galerie, toen de nazi's haar confisqueerden. De Oostenrijkse overheid bracht de collectie vervolgens naar de galerie. Een erfgename die tegenwoordig in Los Angeles woont, is vorig jaar een proces tegen Oostenrijk begonnen. Volgens haar is hier sprake geweest van kunstroof en is Oostenrijk onrechtmatig eigenaar, ondanks het testament van wijlen Adèle Bloch-Bauer. Zij beroept zich ook op de strijd van Ferdinand Bloch-Bauer zelf, die na de oorlog de belofte aan zijn vrouw introk. Hij gunde Oostenrijk zijn collectie niet meer en wilde die doen toekomen aan zijn erven.

Schenkingen

Musea, maar ook goede doelen als patiëntenverenigingen of milieubewegingen, ontvangen soms grote sommen geld uit erfenissen. Een erfgenaam die anoniem wilde blijven, schonk het Rijksmuseum enkele jaren geleden 7,5 miljoen gulden en het Haags Letterkundig Museum twee miljoen. Een Nijmeegse liet eind 2000 150.000 gulden na aan de gemeentelijke plantsoenendienst, omdat ze vond dat er te weinig onderhoud werd gepleegd, en FC Twente ontving in 1997 15.000 gulden van Alie Naafs, een Twentse die in leven fervent aanhangster van de club was.

Soap

Er leek geen einde te komen aan de `erfenissoap' rond de voormalige Playmate Anna Nicole Smith. Als 26-jarige trouwde zij in 1994 met de 84-jarige miljardair J. Howard Marshall II. Veertien maanden later overleed hij, zonder Anna Nicole te hebben bijgeschreven in zijn testament. Ook zijn oudste zoon bleek niet vermeld. Na veel theatraal getouwtrek besloot de Texaanse jury dat alleen de jongste zoon recht heeft op de erfenis. Verwacht wordt dat de oudste zoon hiertegen nog in hoger beroep gaat. Anna Nicole is afgehaakt. Het proces heeft haar echter geen windeieren gelegd; de ex-stripper is een graag geziene gast in talkshows en televisieseries.