Huurders mogen thuis klussen

Huurders kunnen voortaan ongestraft in hun huurwoning klussen. Voorwaarde is dat de woning niet minder waard wordt. De huurders hoeven de woning niet meer in de oorsprozkelijke staat achter te laten als zij verhuizen, het is genoeg als deze in goede staat verkeert. Het `klusrecht' wordt vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. De Tweede Kamer stemde gisteren unaniem in met twee amendementen van GroenLinks waarin dit wordt geregeld.