Export van melk en vlees deels hervat

De export van vlees- en melkproducten uit het zuiden en westen van Nederland mag maandag gedeeltelijk worden hervat, mits tot die dag geen nieuwe gevallen mond- en klauwzeer opduiken. Dat heeft het Permanent Veterinair Comité (PVC) van de Europese Unie gisteren besloten. De noodzaak voor een opkoopregeling voor varkensvlees is daarmee grotendeels komen te vervallen.

,,Het harde werk van de Nederlandse overheid, maakt het mogelijk de exportrestricties te verlichten'', verklaarde eurocommissaris David Byrne (consumentenveiligheid) gisteren tijdens een bezoek aan Nederland. Brinkhorst had Byrne uitgenodigd om te laten zien hoe het Nederlandse MKZ-beleid werkt in de praktijk.

De verlichting van het exportverbod geldt voor Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, een deel van Utrecht en het gebied ten zuiden van de grote rivieren. Vers vlees en vleesproducten mogen worden geëxporteerd, net als melk en melkproducten. Levend vee mag niet de grens over. Ook blijven vervoersrestricties van kracht binnen Nederland. Transport van vee naar het westen en zuiden van Nederland is niet toegestaan. Binnen deze gebieden mag vee wel worden vervoerd. Landbouworganisatie LTO Nederland pleitte gisteren nog voor een opkoopregeling voor varkensvlees, omdat de varkens `de hokken uit groeien'. Veel boeren hebben liever overvolle stallen dan de lage prijzen die voor varkensvlees worden betaald, stelt het ministerie van Landbouw. Vanmiddag praat minister Brinkhorst opnieuw met LTO Nederland over een opkoopregeling.

Of in het buitenland vraag bestaat naar Nederlands varkensvlees, kon Brinkhorst niet zeggen. ,,Ik ben geen varkenshandelaar.''

Eerder deze maand leverde Byrne kritiek op de Nederlandse bestrijdingsmethoden. Vooral de beslissing dieren op de Veluwe niet direct te ruimen, maar eerst te vaccineren vond hij onverstandig. Byrne wil in Europees verband een discussie over de invoering van zogenoemde marker-vaccins tegen MKZ. Hiermee is het mogelijk zieke dieren te onderscheiden van gevaccineerde dieren. Volgens wetenschappers duurt het nog zes maanden tot drie jaar totdat deze vaccins beschikbaar komen.