ERVEN

Notarissen, ambtenaren en politici hebben ruim een halve eeuw gesteggeld over een gemoder- niseerde erfwet. Wie moest de sterkste positie krijgen? De partner of de kinderen? De partner heeft gewonnen. Volgend jaar gaat de nieuwe wet in. Net op tijd: in de twintigste eeuw zijn er vele miljarden bij elkaar gespaard. Erfgenamen hoeven alleen maar rustig af te wachten. `Wat er nu vererfd wordt, is maar een schijntje van de bedragen die de babyboomgeneratie zal nalaten.'