Commissie valt al uiteen

De door president Koštunica ingestelde `Waarheids- en Verzoeningscommissie', die in Joegoslavië het bewind-Miloševic moet doorlichten zoals een soortgelijke commissie dat in Zuid-Afrika met het apartheidsbewind heeft gedaan, valt uiteen voordat ze met haar werk is begonnen. Twee van de negentien leden stapten gisteren op. De twee, een historica en een activist voor de rechten van de mens, vonden dat de leden te weinig macht hebben en zelfs geen getuigen mogen ondervragen.