Bush draait beperking arseen terug

De Amerikaanse president Bush heeft de beslissing om de toelaatbare concentratie arseen in drinkwater te verlagen, teruggedraaid. Daarmee ontkracht hij de nieuwe regel die op 22 januari werd afgekondigd.

Die afkondiging gebeurde nog net onder verantwoordelijkheid van president Clinton. Volgens de nieuwe regel, opgesteld door het Environmental Protection Agency (EPA), zou de toelaatbare concentratie arseen in drinkwater per 2006 omlaag gaan van 50 parts per billion (ppb) naar 10 ppb (0,01 milligram per liter).

Arseen is giftig en kan kanker in allerlei organen veroorzaken. Mede uit dierproeven blijkt dat de stof bij een concentratie van 200 ppb schade veroorzaakt aan bijvoorbeeld longen en huid.

De herziening van de nieuwe arseennorm heeft tot felle kritiek geleid van milieugroeperingen. Ze verdenken president Bush ervan dat hij sympathiseert met bedrijven die grote investeringen moeten doen om aan de nieuwe norm te voldoen. Zo zouden mijnbedrijven miljoenen dollars extra moeten uitgeven aan sanering van water en bodem.

De EPA kondigde op 20 maart totaal onverwachts aan dat het de voorgenomen verlaging van de arseennorm wil herzien. ,,Natuurlijk moet de oude standaard van 50 ppb omlaag, maar de wetenschappelijke bevindingen zijn onduidelijk over het feit of de nieuwe standaard zo laag moet zijn als 10 ppb'', zei Christine Whitman van het EPA.

Het EPA baseerde de nieuwe norm van 10 ppb op een hele reeks studies van de afgelopen dertig jaar. De herziening van de arseennorm past in een groter programma dat het overheidsbureau in 1996 startte. In dat jaar werd de Safe Drinking Water Act van kracht. Het EPA stelt in dat kader nieuwe normen op voor de toelaatbare concentratie van bijvoorbeeld arseen, lood, koper en radon in drinkwater.

Volgens Whitman van het EPA is er bij het opstellen van de nieuwe arseennorm te weinig rekening gehouden met de bijkomende kosten. Het bureau schat die op 200 miljoen dollar per jaar. Het EPA laat eind mei weten of de nieuwe norm alsnog zal worden versoepeld.