`Buisjes' bij oorontsteking niet altijd beter

Kinderen die al zeker drie maanden oorontsteking hebben lopen geen kennis- of taalachterstand op als ze niet direct buisjes in hun oren krijgen.

Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Pittsburgh waarbij de ontwikkeling van kinderen jonger dan drie jaar die snel buisjes kregen is vergeleken met kinderen bij wie ten minste een half jaar werd gewacht. De ontwikkeling van de twee groepen kinderen werd kort na hun derde verjaardag vergeleken en verschilde niets. De kinderen waarbij werd afgewacht hadden, zoals was te verwachten, langer oorontsteking. Hun ouders scoorden op stress-tests echter even hoog. De Amerikaanse onderzoekers publiceren hun resultaten vandaag in het Amerikaanse medisch tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Een dreigende taal- en ontwikkelingsachterstand is voor ouders van kinderen die veelvuldig of lang ooronsteking hebben vaak een aanleiding om aan te dringen op het plaatsen van buisjes. Kinderen met oorontsteking zijn vaak behoorlijk doof. Veel ouders vrezen dat de kinderen dan blijvend achterop raken doordat ze minder taal- en kenniservaring opdoen dan hun goed horende leeftijdgenoten. De Nederlandse huisartsenstandaard raadt echter aan om terughoudend te zijn met het plaatsen van buisjes en pas na 6 tot 9 maanden aanhoudende klachten door te verwijzen naar de KNO-arts die dan eventueel buisjes plaatst. Het nu gepubliceerde onderzoek ondersteunt de Nederlandse, terughoudende aanpak.

Buisjes worden tijdens een kleine operatieve ingreep geplaatst. Het is de meest uitgevoerde operatie bij kleine kinderen. De KNO-arts maakt dan een sneetje in het trommelvlies waarin een klein dopje met een gaatje erin wordt gezet. Een drukverschil tussen binnenoor en buitenwereld, dat zorgt voor pijn, wordt daardoor opgeheven en het ontstekingsvocht dat zich in het middenoor ophoopt kan makkelijker afvloeien.

De keus tussen handelen of afwachten wordt bemoeilijkt door het feit dat wachten niet betekent dat de ontsteking altijd vanzelf overgaat. De oorontsteking met vloeistofophoping in het middenoor, de zogeheten effusie, is na drie maanden bij de helft van de kinderen over en bij driekwart van de kinderen na een half jaar. Afwachten betekent dat kinderen langer oorpijn hebben maar dat uiteindelijk veel minder kinderen buisjes zullen krijgen. Bij wie het vanzelf overgaat en bij wie niet, valt echter vantevoren niet te zeggen. Het nadeel van wachten is dat langdurige middenoorontsteking kan leiden tot gehoorverlies op latere leeftijd.