ANP

Deze krant heeft op 26 en 30 maart een onjuist beeld opgeroepen van het ANP, dat tegen betaling bereid zou zijn om advertenties mee te laten `liften' tussen de redactionele kopij voor de dagbladen.

Het ANP levert nieuws aan alle Nederlandse media en vele andere afnemers. Daartoe gebruikt het een uitgebreid communicatienetwerk: satelliet, huurlijnen, datanet, internet en het zenderpark van Nozema. Dit netwerk wordt primair gebruikt voor de transmissie van redactionele kopij, maar sinds enkele jaren ook voor het verspreiden van persbrichten van de rijksoverheid en bedrijven. Deze commerciële activiteit heet Pers Support.

In deze krant werd gesteld dat de perssupportberichten onderdeel uitmaken van de oneindige stroom berichten van het Algemeen Nederlandse Persbureau. Dit is feitelijk onjuist. In de nieuwsstroom die naar de dagbladen gaat, komen geen perssupportberichten voor. De meeste dagbladen, ook NRC Handelsblad, willen ze overigens wel ontvangen. Ze krijgen ze via een separaat kanaal.

Het is denkbaar (en wellicht ook heel praktisch) dat aan de ontvangende zijde de twee informatiestromen weer worden samengevoegd in het redactionele systeem.

Maar ook dan is er geen gevaar dat een redacteur een perssupportbericht aanziet voor een nieuwsbericht van het ANP. De aanhef van een perssupportbericht verschilt in opmaak en inhoud overduidelijk van een nieuwsbericht (`Dit is een origineel persbericht'). Onderaan elk persbericht wordt bovendien gezegd dat het ANP niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het bericht.

De redactie van het ANP bepaalt in volle vrijheid wat aan nieuws op het net wordt gezet. Zij staat, net zoals die van NRC Handelsblad, volkomen los van de commercie. Uw redacteur wist dat na uitvoerige gesprekken met de adjunct-hoofdredacteur van het ANP en de voorzitter van de redactieraad. Desondanks schrijft zij in haar artikel dat Pers Support een activiteit is van de ANP-nieuwsdienst, die voor enkele honderden guldens per jaar garandeert dat nieuwtjes van bedrijven op het ANP-net worden gezet.

Vervolgens vraagt zij NVJ-bestuursvoorzitter Ron Abram om commentaar daarop. Die weet niet hoe het in elkaar zit, maar vindt wel dat het ANP `over het randje gaat'. Soms schaam ik mij voor mijn beroepsgroep.

    • Rob de Spa