Woningen te dicht bij munitiedepots Defensie

Bij 38 munitiedepots van Defensie staan woningen en gebouwen op een te korte afstand. Minister Pronk (VROM) gaat onderzoeken of er sprake is van gevaarlijke situaties. Als dat zo is, moet de bebouwing worden gesloopt of moet er minder munitie in de depots worden opgeslagen.

Pronk schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer. De Inspectie Milieuhygiëne concludeert uit een inventarisatie bij 53 munitieopslagen dat er geen aanwijzingen zijn voor acuut onveilige situaties.

Om een munitiedepot moeten drie veiligheidszones worden aangebracht, die in het gemeentelijk bestemmingsplan moeten worden opgenomen. In de twee binnenste ringen mogen geen woningen staan. Als in een depot 6.000 kilo munitie van de zwaarste klasse ligt, komt dat neer op een straal van 400 meter.

Bij 23 depots zijn in de binnenste zone 99 woningen aangetroffen. Uitschieter is de opslag Stegerveld (Ommen) met 20 huizen. Nog eens 196 woningen staan bij 24 depots in de middelste ring. Daar liggen ook sportvelden, maneges, kampeer/caravanterreinen en een kleine jachthaven. In de buitenste zone ligt bij tien depots bebouwing met veel glas, wat ook niet mag.

Pronk concludeert dat VROM naleving van de regels niet of slechts marginaal heeft gecontroleerd. In zeker 28 gevallen staan de veiligheidszones niet of niet volledig in het bestemmingsplan. Daar zou dus kunnen worden gebouwd, terwijl dat niet mag.

Pronk wil binnen zes maanden duidelijkheid hebben. Hij trekt drie jaar uit om fouten te herstellen.