V.d. Ploeg wijst bezwaar Appel af

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur heeft het bezwaar tegen de subsidiestop van Toneelgroep De Appel in Den Haag ongegrond verklaard.

De bezwaarschriftencommissie adviseerde de staatssecretaris al de meeste bezwaren van De Appel ongegrond te verklaren. Zo oordeelde de commissie onder meer dat de procedure om tot een beoordeling te komen wel degelijk voldoende zorgvuldig was. Wel vindt de commissie dat de Raad voor Cultuur onvoldoende duidelijk heeft gemaakt op grond van welke gegevens hij zijn kwaliteitsoordeel heeft gebaseerd. De staatssecretaris neemt dit deel van het advies van de commissie niet over. Er is volgens de commissie ook geen sprake van vooringenomenheid door de Raad voor Cultuur, zoals De Appel had betoogd. Daarnaast was de commissie het niet eens met de Appel dat de contra-expertises van externe deskundigen die de toneelgroep had laten uitvoeren, bestudeerd hadden moeten worden door het adviesorgaan.

Van de ruim 100 door kunstinstellingen ingediende bezwaarschriften tegen de oordelen van de Raad voor Cultuur heeft de commissie er inmiddels vier ongegrond verklaard, waaronder dat van de Appel, aldus een woordvoerder van het ministerie van OCW.