Staking bij octrooibureau

Het werk op het Europese Octrooibureau (EOB) in Rijswijk lag vandaag grotendeels stil. Bijna de helft de 2.400 personeelleden staakte voor de tweede keer in een week tijd. Belangrijkste grieven van de stakers zijn de hoge werkdruk en de lage beloning. Door het relatief lage instapsalaris kan het Octrooibureau nauwelijks meer aan nieuw personeel komen. De organiserende vakbond, de Vakbond van het Europees Octrooibureau (VEOB), waarschuwt voor meer stakingen wanneer het management van het EOB niet om de tafel wil met de werknemers.