Schippers door rechter bestraft

De politierechter in Rotterdam heeft gisteren twee binnenvaartschippers veroordeeld tot geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen wegens overtreding van de vaartijdenwet. Het is voor het eerst sinds de wet in 1995 van kracht werd dat een overtreding strafrechtelijk is afgehandeld. De beide schippers vervoerden gevaarlijke stoffen over Rotterdamse binnenwateren en op de route Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Onderzoek wees uit dat zij hadden geknoeid met de tachograaf en de rusttijden niet hadden nageleefd. In zijn motivering van straf wees de rechter op de gevaren die het gedrag van de betrokken schippers met zich meebracht. Vermoeide schippers die in een zeer drukke haven gevaarlijke stoffen vervoeren, brengen daarmee hun omgeving in gevaar, aldus de rechter.