Pil van Drion 2

Al jaren verzekeren politici en andere `deskundigen' dat het Nederlandse euthanasiebeleid nooit tot eugenetische praktijken zal leiden. Dat euthanasie altijd vrijwillig zal zijn. Dat we niet bang hoeven te zijn dat de (zo mooi geheten) `zorgvuldigheidseisen' steeds ruimer zullen worden geïnterpreteerd. Al jaren zegt men ons dat hier geen sprake zal zijn van een hellend vlak.

Wat kunnen we echter constateren? Eerst moest euthanasie bespreekbaar zijn in geval van een aanstaande dood, later een niet aanstaande dood maar altijd wel in gevallen van ernstig lichamelijk lijden.

Een nieuwe stap waren de gevallen van psychisch lijden en weer later comateuze patiënten.

Nu wil minister Borst de euthanasiepil `bespreekbaar' maken, straks natuurlijk legaliseren.

Kan iemand mij uitleggen wat `hellend vlak' betekent, als het waar is dat dit niet van toepassing is op het euthanasiebeleid?

    • Dr E. Alonso de Velasco