`Minister informeerde Kamer verkeerd'

Voormalig minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer een jaar geleden verkeerd geïnformeerd over de bestedingen van het Europees Sociaal Fonds. Dat heeft het Radio 1 Journaal vanochtend gemeld op grond van eigen onderzoek.

Tweede Kamerlid Verburg (CDA) heeft inmiddels laten weten via schriftelijke vragen opheldering te willen hebben van De Vries' opvolger Vermeend. De Vries (nu minister van Binnenlandse Zaken)meldde eind januari 2000 op vragen van Verburg dat al het geld uit de Europese fondsen over 1999 was toegewezen aan projecten, maar volgens het Radio 1 Journaal klopte deze bewering niet, omdat 162 miljoen gulden pas in 2000 zou zijn toegewezen. De Europese Commissie staat het overhevelen van geld naar volgende jaren niet toe. Bij de volgende subsidie-ronde, die van '99 tot '04 loopt, zal Nederland dus voor een totaal van 162 miljoen worden gekort, zo stelt het Journaal.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestrijdt dat het de subsidies verkeerd heeft besteed. Een woordvoerder van Sociale Zaken wees er vanochtend op dat het niet gaat om bestedingen in 2000 die in de vijf voorafgaande jaren een bestemming hadden moeten krijgen, maar om `herbeschikkingen' van gelden voor projecten die later begonnen dan gepland. Den Haag zou na overleg met Brussel toestemming hebben gekregen voor een `doorloop' naar 2000, aldus de woordvoerder.

De afgelopen jaren is een aantal vermeende misstanden ontdekt bij werk- en scholingsprojecten die met Europees geld waren gefinancierd. Een commissie onder voorzitterschap van oud-president H. Koning van de Rekenkamer onderzoekt de zaak en publiceerde onlangs een tussenrapportage. Daaruit bleek dat Nederland de afgelopen jaren tamelijk soepel is omgesprongen met de criteria voor Europese subsidies. Het toezicht op de besteding van ESF-gelden en de administratieve verantwoording is lange tijd bijzonder gebrekkig geweest, zo heeft Arbeidsvoorziening Nederland eerder vastgesteld. Het eindrapport van de Commissie Koning moet op 1 juli klaar zijn, anders dreigt de Tweede Kamer een parlementair onderzoek in te stellen naar de kwestie. Volgens Verburg heeft De Vries de Kamer verscheidene malen onjuist geïnformeerd.