ING: `genoeg zeilers voor stormweer'

Bankverzekeraar ING is niet bezorgd over de afgenomen economische groei in grote delen van de wereld. ,,Als het gaat waaien en stormen, heb je goede zeilers aan boord nodig en die hebben we.''

Dat zei bestuursvoorzitter Ewald Kist gisteren tijdens de jaarvergadering van ING. Kist wees erop dat er in de delen van de wereld waar de zorgen het grootst zijn, zoals de Verenigde Staten, nog altijd sprake is van een groei van 2 procent. De huidige afnemende economische groeide noemde hij een min of meer normale correctie na de forse toename van de voorgaande periode. Of het zou uitlopen op een harde of een zachte landing, liet hij in het midden.

ING houdt dan ook vast aan de verwachting dat de winst per aandeel dit jaar ten minste met 12 procent kan stijgen. De parameter 'winst als percentage van het eigen vermogen ' moet groeien van 12 naar 18, een nieuw streefcijfer. Dat gebeurt vooralsnog door goodwill bij overnames af te schrijven van het eigen vermogen. Het vermogen daalt dan, waardoor de winst als percentage daarvan omhoog gaat. Dat effect wordt versterkt doordat grote overnames vorig jaar met de verkoop van laagrenderende aandelenpakketten zijn gefinancierd. Het geld gaat in de VS meer rendement opleveren. De huidige manier van afschrijven van goodwill wordt door nieuwe wetgeving straks onmogelijk.

Kist zei dit jaar geen grote acquisities te verwachten. Het wordt een jaar waarin de nadruk op de eenheid binnen het bedrijf, het zogenoemde ING-gevoel, moet komen te liggen. Daarbij speelt de integratie van de overgenomen Amerikaanse bedrijven Aetna en Reliastar een belangrijke rol. Ook zet ING verder in op de expansie van Directbank. Deze op de Postbank geënte vorm van telebankieren is al in enkele landen winstgevend, al was er vorig jaar in totaal nog een aanloopverlies van 319 miljoen gulden.

Onder de aanwezige aandeelhouders waren er enkelen die vragen stelden over het sociaal beleid van ING. Zo is er nog altijd een impasse in het overleg met de bonden over een nieuw sociaal plan. Het conflict richt zich vooral op de eis van werkgelegenheidsgarantie van de bonden. Het mangement van ING weigert die te geven, en stelt dat overtollig personeel tot nu toe altijd goed terecht is gekomen.