Huisartsen bezetten zorgkantoor

Een tachtigtal huisartsen van de regionale huisartsenvereniging Eemland heeft vanochtend enige uren lang het kantoor van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in Zeist bezet. De huisartsen menen dat de koepelorganisatie zich onvoldoende inspant voor de huisartsenzorg.

Om half tien boden de actievoerders de directie van ZN een petitie aan, waarin ze ZN ,,een onbetrouwbare onderhandelingspartner'' noemden. Ook lieten ze het woord ,,verraad'' vallen.

Door de `wilde actie' – de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) was niet bij bezetting betrokken – kon het personeel van ZN het pand niet betreden. Desondanks was de sfeer ,,goed'', aldus een woordvoerder van ZN. De koepelorganisatie trakteerde de huisartsen op koffie.

Tussen de huisartsen en ZN is een conflict ontstaan over de vraag welk bedrag aan investeringen nodig is om de huisartsenzorg te garanderen. De huisartsen eisen van het kabinet ruim één miljard gulden, onder meer voor een hogere vergoeding van diensten buiten kantooruren. Voor dit laatste hebben de zorgverzekeraars een bedrag van 150 miljoen gulden bij minister Borst (Volksgezondheid) geclaimd. Voor de aanpassing van de praktijkkostenvergoeding hebben de verzekeraars verder 70 miljoen gulden gevraagd. De huisartsen willen daarvoor veel méér: ruim één miljard, waarvan 450 miljoen dit jaar.

De woordvoerder van ZN zei vanochtend dat er een misverstand bestaat over de uiteenlopende bedragen. ,,De door ons gevraagde 70 miljoen gulden is een voorlopig bedrag'', zei hij. ,,Wij hebben juist vandaag een brief naar de LHV verstuurd waarin we melden dat we een gezamenlijke lijn met de huisarten willen trekken. Op 24 april willen we met de LHV een gesprek voeren over de hoogte van de aanpassing van de praktijkkosten.''

Een woordvoerder van de LHV zei vanochtend begrip te hebben voor de wilde actie in Zeist. ,,Het is duidelijk een teken van emoties. Die lopen bij onze leden vaak hoog op. Men is heel bang en boos dat ZN de problemen niet serieus neemt.'' Hij vertelde ,,niet ongelukkig'' te zijn met de bezetting. ,,We zijn blij met de aandacht voor het probleem in de huisartsenzorg.'' De LHV voelt zich ,,niet gepasseerd''. Ze bereidt zelf een driedaagse staking voor als de Voorjaarsnota teleurstellend uitpakt. Die zou dan waarschijnlijk begin mei plaatshebben.