Een omstreden stichting

Stichting De Einder wil het `taboe rond zelfmoord' doorbreken. Justitie in Groningen arresteerde twee medewerkers.

Mensen in grote nood, die geen menswaardig bestaan meer kunnen leiden, dood willen, maar bij hun huisarts niet terecht kunnen. Dat is volgens J. Hilarius uit Castricum, oprichter en adviseur van de omstreden Stichting De Einder, de doelgroep die de stichting hulp wil bieden. Hilarius is oud adjunct-directeur van de GGD Haarlem en wil naar eigen zeggen het ,,taboe rond zelfdoding'' doorbreken. De Stichting werd in 1995 opgericht en steunt en informeert mensen die een eind aan hun leven willen maken. Drie jaar geleden werd de noordelijke afdeling `De Einder Noord' op gericht. Afgelopen jaar hadden de zestien consulenten van de stichting contact met 284 cliënten. Met 49 cliënten lopen nog afspraken, met 177 werden de contacten beëindigd, 27 zijn doorverwezen naar andere hulpverleners en 31 cliënten zijn overleden na zelfdoding. Zo staat het in het jaarverslag over 2000. Hilarius begeleidde zelf tientallen mensen die aangaven dood te willen, maar daarvoor volgens hem niet bij hun arts terecht konden. Hij zegt uit te gaan van het zelfbeschikkingsrecht van de mens. ,,Iemand moet zelf bepalen of hij dood wil of niet. Ik bied ze een ruimere keus dan een gewelddadige dood, zoals voor de trein springen.'' De Stichting liet enkele jaren geleden een handleiding drukken waarin concrete tips stonden voor een succesvolle zelfdoding. Geadviseerd wordt een flink aantal kalmerings- of slaappillen met alcohol in te nemen om in een diepe slaap te raken en een plastic zak over het hoofd te trekken.

Er is veel kritiek op de handelwijze van de stichting. Volgens het Humanistisch Verbond moeten dergelijke adviezen aan artsen of andere deskundigen worden overgelaten. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) vindt de brochure onvolledig en op sommige punten onjuist. Ook zou de stichting geen zorgvuldigheidscriteria hanteren, wat overigens wordt tegengesproken door Hilarius.

Drieëneenhalf jaar geleden wilde CDA-Kamerlid Buijs van Minister Korthals (Justitie) weten of de begeleiding van De Einder toelaatbaar was. ,,Ongewenst'', antwoordde Korthals, maar niet strafbaar. Dat is het pas wanneer je iemand instructies geeft of middelen tot zelfdoding verschaft. Korthals zag geen mogelijkheid om de medewerkers van De Einder te vervolgen. Dat ziet de Groningse justitie nu wel.