Dijkstal: geen `pil van Drion' in program

VVD-leider Dijkstal wenst, ondanks interne discussie in zijn partij over de `pil van Drion', dit onderwerp niet opgenomen te zien in het volgende verkiezingsprogramma van de VVD: ,,De overheid is nog lang niet aan de beurt, en we zijn nog vér af van wetgeving op dit gebied''.

Dijkstal is niet gekant tegen interne discussies, zoals onder andere worden bepleit door VVD-senator Dupuis. ,,Wij hebben in de VVD geen taboes'', aldus Dijkstal. ,,Maar het is toch vooral een debat in de samenleving''.

De eerste interne discussiebijeenkomst van de VVD vindt volgende maand plaats, laat VVD-voorzitter Bas Eenhoorn weten. Er zijn zowel voor- als tegenstanders uitgenodigd, ook van buiten de partij. De afspraak is maanden geleden gemaakt, aldus Eenhoorn, en staat buiten de commotie over de jongste uitspraken van minister Borst (Volksgezondheid) over de `pil van Drion'. Op de VVD-partijraad was vorig jaar op opname van het onderwerp in het verkiezingsprogramma aangedrongen, onder andere door een groep treinmachinisten. Het debat werd uitgesteld tot de nieuwe euthanasiewetgeving in het staatsblad zou staan.

Inmiddels heeft minister Borst, die zich morgen in de Tweede Kamer moet verantwoorden, gisteren verzekerd dat het haar alleen om maatschappelijke discussie te doen is, en zij niet van zins is initiatief tot nieuwe wetgeving te nemen. Zij is ook tegen een algemene beschikbaarheid van de `pil van Drion' - een middel tot zelfdoding voor bejaarden - en denkt hoogstens aan verstrekking door de arts aan ,,hoogbejaarden die geen enkel perspectief zien in hun leven''. Borst meent dat over haar uitlatingen ten onrechte commotie is ontstaan, omdat zij vorig jaar tijdens het euthanasiedebat in de Tweede Kamer over oude mensen die klaar zijn met leven opmerkte dat zij daarvoor ,,niet weglopen'' wil. Overigens zei zij dit in verband met de hulp aan zelfdoding van oud-senator Brongersma door een arts, die de regels voor euthanasie volgde. Borst zei vorig jaar niet, zoals zaterdag in deze krant, dat zij ,,een uitvoerige maatschappelijke discussie'' over de pil van Drion op het oog heeft, omdat zij daar ,,niet tegen''is en zich kan voorstellen dat mensen de pil zonder tussenkomst van een arts willen innemen.