BRÖTZMANN

Rietblazer Peter Brötzmann is door critici onder meer `geluidsterrorist' genoemd en zijn muziek heeft inderdaad wel iets van een authentieke oerkreet, maar zijn rol als aartsvader van de Europese freejazz staat buiten kijf. De Teutoonse hardblazer stond aan de wieg van Machine Gun, de legendarische jaren zestig-formatie waarin Willem Breuker debuteerde. In de jaren tachtig kruiste hij Coltrane en heavy metal in het ongeëvenaarde Last Exit en een decennium later eerde hij freejazz-pionier Albert Ayler met zijn Die like a Dog-kwartet. En of het nu zijn Chicago tentet betreft of de Japanse schreeuwlelijk Haino Keiji, Brötzmann heeft voor iedereen een energieke uitdaging en een krachtig antwoord.

Maar ook in zijn eentje heeft Brötzmann het nodige te vertellen. Right as Rain is alweer zijn vierde solo-album. De opnamen bewijzen dat Brötzmanns muzikale wereld niet beperkt is tot rauwe uitbarstingen, maar genoeg variatie en coherentie kent om het niveau van effectbejag ruimschoots achter zich te laten. Natuurlijk laat de Duitser tijdens de meer dan 72 minuten die Right as Rain duurt, zijn tenorsax en c-klarinet soms als vanouds gillen en brullen. En ook het karakteristieke gemummel op bassaxofoon ontbreekt niet. Maar naast dit blazersgeweld toont Brötzmann zich fluisterend op z'n allerbreekbaarst. En hij mag dan geen stylist zijn als Steve Lacy en geen theoreticus als David Liebman, zijn onophoudelijke zoektocht naar een puur geluid en zijn oprechte manier van musiceren vervelen nooit.

Peter Brötzmann: Right as rain (Free Music Productions, CD112) Distr. BV Haast.

    • Edo Dijksterhuis