Proef met virtuele stembureaus bij verkiezingen 2003

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2003 wordt een grootschalige proef gehouden waarbij mensen niet meer naar het stembureau in hun eigen gemeente hoeven om hun stem uit te brengen. De kiezers kunnen dat in een stemlokaal in een andere gemeente doen of in een `virtueel stembureau' op openbare plaatsen zoals trein- of tankstations.

Dat heeft een woordvoerder van minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) gezegd. Het is nog niet duidelijk hoe zo'n virtueel stembureau eruit gaat zien. Wel is duidelijk dat het nog niet mogelijk zal zijn thuis via de computer te stemmen. Volgens de woordvoerder is niet te controleren of mensen thuis echt uit vrije wil hun stem uitbrengen of gedwongen worden dat te doen.

De bedoeling is dat in de virtuele bureaus elektronisch gecontroleerd wordt of de identiteit van de kiezer klopt met het pasje waarop de code van een bepaald lichaamskenmerk staat vermeld, de zogenoemde biometrische methode. Dit kaartje is persoonlijk eigendom van de stemgerechtigde. ,,De gegevens op de chip komen niet in een centraal databestand'', zegt de woordvoerder. Als de gegevens op het kaartje overeenstemmen met het lichaamskenmerk, dan kan worden gestemd.

Welk lichaamskenmerk (biometrie) wordt gebruikt, is nog niet bekend. Eerst moet op Europees niveau worden besloten welk lichaamskenmerk het beste voldoet om de identiteit te scannen: de vingerafdruk, het gelaat of de iris. Dat zal in 2003 internationaal worden kortgesloten, aldus de woordvoerder.

Het ministerie zet nog dit jaar vier experimenten met biometrie in gang, samen met andere partijen. In Delft, Amsterdam, Rotterdam en Hilversum zullen verschillende identificatiemethodes worden getest.

De woordvoerder: ,,Als de Europese Unie straks besluit welk lichaamskenmerk het wordt, heeft Nederland met alle vormen al de nodige ervaring opgedaan.''