Pil van Drion 2

Zaterdag voor Pasen – de timing was perfect – heeft mevrouw Borst weer eens laten zien hoe Nederland zich mag laten gelden als moreel gidsland. De pil van Drion in het verstrekkingenpakket van de bejaardenverzekering – dáár kunnen onze benepen buurlanden een voorbeeld aan nemen!

Eén kanttekening past er bij. Zoals Borst het nù voorstelt, blijft het toch een enigszins elitaire zaak. De bejaarde moet zelf de beslissing nemen, en zolang de sociale ongelijkheid blijft – en dat zal zij voorlopig blijven – zullen toch alleen bejaarden in de maatschappelijke bovenlaag van deze doorbraak profiteren.

Een echt liberaal-sociaal-democratische partij als D66 pretendeert te zijn bepleite daarom een nog verder gaande emancipatie. De pil van Drion worde periodiek – bij voorbeeld een maal per maand – toegevoegd aan het drinkwater - uiteraard na voorafgaande waarschuwing. Kraanwatergebruikers die nog niet levensmoe zijn drinken een dag of wat geen water uit de kraan, zij voor wie het leven geen zin meer heeft, worden efficiënt en zonder moeilijke morele toestanden geholpen.

    • Hugo S. Verbrugh