Minister en Drion

MINISTER BORST heeft gesproken. Vier dagen nadat de Eerste Kamer de euthanasiewet heeft aanvaard, acht ze de tijd rijp om een volgende stap te zetten. De minister van Volksgezondheid wil een ,,uitvoerige maatschappelijke discussie'' over de zogeheten `pil van Drion', een tien jaar geleden gelanceerd idee van de oud-vice-president van de Hoge Raad om bejaarde mensen die levensmoe zijn de kans te geven er zelf een einde aan te maken. ,,Ik ben er niet tegen als het zó zorgvuldig geregeld kan worden dat het alleen die hoogbejaarde mensen betreft die klaar met het leven zijn'', aldus Borst in een vraaggesprek met deze krant.

De formuleringen zijn persoonlijk en genuanceerd. De minister is niet voor zo'n ,,laatste daad van wilsuiting''. Ze is niet tegen. Dat is op zichzelf een verschil. Bovendien legt ze er de nadruk op dat levensmoeheid geen medisch probleem is en dat de Drion-pil derhalve niets te maken heeft met euthanasie zoals nu bij wet geregeld. Maar het moment is slecht gekozen. De euthanasiewet is weliswaar door een meerderheid van de Staten-Generaal aanvaard, maar daarmee is niet gezegd dat Nederland nu automatisch rijp is voor een nieuwe maatschappelijke discussie over een vergelijkbaar fundamentele kwestie van leven en dood. De euthanasiewet wordt niet alleen in het buitenland gekritiseerd, ook in eigen land is er een grens bereikt die nu juist geëerbiedigd moet worden omdat brede lagen van de bevolking daarmee vrede moeten kunnen krijgen.

IN HET VRAAGGESPREK illustreert Borst een andere denkwereld: namelijk dat de allerbelangrijkste levensvragen zich bij wet laten reguleren. Ten onrechte. Er zijn vraagstukken die juist niet politiek zijn. De `pil van Drion' is bij uitstek zo'n kwestie. Of is de bewindsvrouwe bezig met een vorm van salamitactiek door elk succes voor haar partij D66 te zien als een stimulans om een stap verder te zetten?

Te hopen valt dat dit laatste niet het geval is. Want Borst is niet zomaar politicus, ze is nog steeds minister. Wat haar ook mag hebben bewogen, als lid van de regering, die net een omstreden wetsvoorstel tot een goed einde heeft gebracht, mag van haar worden verwacht dat ze zich inzet voor maatschappelijke rust. Met haar publieke pleidooi van zaterdag heeft ze het omgekeerde gedaan