Kleverskerkers voelen nattigheid

De plannen van Middelburg om het Veerse Meer te verbinden met de stad, blijken ,,technisch uitvoerbaar''. Het nabijgelegen Kleverskerke is hoogst ongerust. De dorpelingen vrezen de komst van water, recreanten en huizen.

Kleverskerke? Dat is piepklein, ,,dat is niet meer dan een vlek'', zeggen zijn zeventig inwoners. Wie het plaatsje vanaf de kanaaldijk binnengaat, komt op een driesprong. Aan de weg naar links en aan de weg naar rechts staat een aaneengesloten rij huisjes – de bebouwde kom telt er precies 38, alle aan de Dorpsstraat.

Zeg een Kleverskerker niet dat hij in een gehucht woont, dan is hij beledigd. Hij leeft in een dorp, want Kleverskerke heeft een kerk. Een van 1671 daterend godshuis, op de plaats waar in 1251 al een kapel stond. ,,Wij wonen in Kleverskerke om de stilte en de natuur'', vertelt Jan Helmons (64). ,,De mensen hier bekommeren zich om elkaar, maar overlopen elkaar niet. Het is een paradijs.'' Maar of dat zo blijft, is de vraag.

De gemeente Middelburg, waartoe Kleverskerke behoort, is van plan het Veerse Meer tot aan de rand van de stad uit te breiden. Dat is onder voorwaarden (schoner water door verbindingen met de Oosterschelde en een primaire waterkering voor Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland) ,,technisch uitvoerbaar'', zo blijkt uit een rapport dat het stadsbestuur eind vorige maand heeft gepresenteerd. Maar Kleverskerke voelt nattigheid: in het gebied rondom het plaatsje ontstaan niet alleen natuur en water, het dorp verwacht ook de rust verstorende recreanten en er zullen woningen aan de kreken verschijnen. Rein van Poppel, hoofd afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van Middelburg, heeft vorige week zijn best gedaan de Kleverskerkers op informatiebijeenkomsten gerust te stellen.

De dorpelingen maakten zich twee jaar geleden al zorgen toen stedenbouwkundige Riek Bakker met de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 op de proppen kwam, met daarin de plannen rond het Veerse Meer. Op de bijgevoegde plattegrond kwam Kleverskerke helemaal niet meer voor, meldde de Provinciale Zeeuwse Courant onlangs nog. ,,Een foutje'', zei de toenmalige burgemeester Spar van der Hoek in oktober 1998. ,,De parel van Walcheren blijft tot het einde der tijden bestaan'', voegde hij daaraan toe.

Desondanks overhandigde vutter Helmons burgemeester Spar van der Hoek drie maanden later een petitie namens alle ,,bezorgde inwoners'' en schreven Kim Meerman (12) en Emmie ter Hoorn (11) in een brochure dat ze ,,het onder water zetten van Kleverskerke of delen daarvan een zeer slecht idee'' vonden. Moeder Lia Meerman denkt daar nog steeds zo over, zo blijkt uit de krant: ,,Ik vraag me af waar de gemeente in godsnaam mee bezig is. Waarom moet de bestaande rust en ruimte worden opgegeven? Is er dan niets meer heilig?''

Ambtenaar Van Poppel, tevens projectleider, zegt ,,begrip'' te hebben voor ,,de onzekerheid'' onder de mensen van Kleverskerke en omgeving. ,,Het probleem is dat de details van de plannen nog niet bekend zijn'', vertelt hij in zijn werkkamer op het stadhuis. ,,Het is nog te vroeg om iets te zeggen van: `die en die boerderij moeten verdwijnen' of `daar en daar komen de eilanden in het meer'. Wat Kleverskerke betreft staat wél vast dat het straks wordt omgeven door dijken met een hoogte van anderhalf à twee meter, omdat het plaatsje beneden het peil van het Veerse Meer ligt. Verder is het mogelijk dat er een (doorgaande) weg komt.''

Van Poppel laat kaarten zien van het plan, dat na de ,,ingrijpende opknapbeurt'' van het NS-stationsgebied (kantoren en woningen) en de aanleg van Mortiere (woningen en bedrijven) het volgende grote toekomstproject moet worden van Middelburg, dat zijn burgers werkgelegenheid, aantrekkelijke woongebieden en eigentijdse voorzieningen wil bieden. Het plan (kosten nog onbekend) gaat om een driehoek van ongeveer 570 hectare tussen Middelburg, Arnemuiden, Oranjepolder, het Veerse Meer en Veere, zegt Van Poppel. ,,Het linkerdeel moet bestaan uit waterplassen, rietvelden en bomen, het midden wordt een krekengebied met eilanden en het rechterdeel wordt bebost. In alle drie delen worden verschillende woonmilieus gerealiseerd. In totaal komen er 1.500 huizen.''

Wethouder R. Visser (AOV/Unie55+, Recreatie) omschrijft het project als ,,heel mooi''. ,,Neem de bewoning, die wordt aantrekkelijk. Er komen vier tot maximaal vijftien huizen per hectare, dat verschilt per gebied. Vergelijk dat eens met een Vinexlocatie, waar dertig woningen per hectare staan.'' Visser wijst erop dat het plan ,,prachtig aansluit'' bij de herstructureringsplannen van de provincie. Het is nu wachten op het rijk (Visser: ,,We hopen dat dat zijn medewerking verleent'') en op mogelijke subsidie van de Europese Unie.

Visser: ,,Kleverskerke? Als ik daar woonde, zou ik me geen zorgen maken. Die mensen komen aan een schitterend recreatiegebied te zitten. Hun huizen worden veel meer waard, heb ik hun vorige week nog voorgehouden. Maar daar toonden ze zich allerminst blij mee.''

Maar voor Kleverskerke hoeft het niet. Ze houden er van ,,rust en natuur'', vertelt een wandelaar vlakbij het (hervormde) kerkje. Je kunt er een speld horen vallen. Alleen de vlaggenmast voor de kerk veroorzaakt een licht getik.

    • Guido de Vries