Fiscaal geschil voor Hof

De Hoge Raad der Nederlanden heeft het Europese Hof van Justitie gevraagd een fiscaal probleem te toetsen aan Europese wetgeving. De Hoge Raad vindt dat Nederlandse bedrijven de kosten van buitenlandse deelnemingen moeten kunnen aftrekken van de belastbare winst.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van eind vorige week. Bedrijven die deelnemingen hebben (een belang van vijf procent of meer in een andere onderneming) in binnenlandse bedrijven mogen die als aftrekpost opvoeren bij hun winstbelasting. Voor buitenlandse deelnemingen geldt deze vrijstelling echter niet. In een al jaren slepende zaak tussen een ondernemer en de belastingdienst is dit vraagstuk inmiddels bij de Hoge Raad terecht gekomen.

De Hoge Raad wacht de toetsing door het Europees Hof af en handhaaft tot die tijd een eerdere uitspraak van de rechtbank in Arnhem. Die stelde toen de Belastingdienst in het gelijk en bepaalde dat buitenlandse deelnemingen niet als aftrekpost mogen worden opgevoerd, conform de Nederlandse wet.

Mocht het Europese Hof de klager – volgens het Financieele Dagblad een bedrijf dat zich bezighoudt met financiering van licentie- en royalty-activiteiten – in het gelijk stellen, dan loopt de Nederlandse fiscus op termijn wellicht enkele honderden miljoenen guldens aan gederfde inkomsten mis. Financiën reageert vooralsnog terughoudend. ,,Het gaat slechts om een procedurele uitspraak, er is geen inhoudelijk oordeel geveld'', aldus een woordvoerder.