Een geit voor de boer

Ruim 800.000 mensen hebben zaterdagavond gekeken naar een tv-actie voor door MKZ getroffen boeren. Volgens de Tros, die zendtijd vrijmaakte voor de uitzending, zegden twaalfduizend mensen steun toe, ,,soms in de vorm van een geit of een kalf''. Hoe hoog de opbrengst is was vanochtend onduidelijk. Volgens de Tros was morele steun aan de boeren het belangrijkste doel. ,,We wilden geen tranentrekker maken met de hele tijd het gironummer in beeld.'' De actie voor slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede leverde 38,6 miljoen gulden op.

De provincie Friesland wil een fonds oprichten voor inkomenssteun aan de getroffen boeren in dat gebied. Het is nog steeds onduidelijk hoe het MKZ-virus de dorpen Ee en Anjum heeft bereikt. De Algemene Inspectiedienst (AID) begint een nieuw onderzoek, omdat eerder onderzoek van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) niets opleverde.

De ministers De Grave (Defensie) en De Vries (Binnenlandse Zaken) bezochten zaterdag het afgesloten gebied op de Veluwe. Tot nu toe zijn bij de bestrijding van mond- en klauwzeer achthonderd militairen ingezet. Zij ondersteunen de politie in de besmette gebieden en helpen de douane bij grenscontroles.