Borst onder vuur om `pil van Drion'

De ChristenUnie heeft vandaag het initiatief genomen tot een motie van afkeuring tegen minister Borst (Volksgezondheid), met als doel de minister om haar opmerkingen over de `pil van Drion' naar huis te sturen.

Het CDA had over de uitlatingen van Borst, zaterdag in NRC Handelsblad, mondelinge vragen willen stellen aan premier Kok, maar wil daarvan afzien ten gunste van een interpellatiedebat waarin de motie van afkeuring kan worden ingediend, aldus een fractiewoordvoerder. Borst verklaarde ,,niet tegen'' legalisering van de `pil van Drion' te zijn, een middel waarmee bejaarden een eind aan hun leven zouden mogen maken.

Andere partijen reageren eveneens kritisch op de uitlatingen van Borst. De PvdA noemt de uitspraken ,,ongelukkig'', de VVD ,,buitengewoon onverstandig''. Ook Borsts eigen partij D66 noemt ze ,,niet handig''.

Zowel ChristenUnie als CDA blijkt met aandacht kennis te hebben genomen van deze afkeurende reacties. Beide menen dat de brede kritiek op Borst mogelijkheden biedt voor verdergaande actie.

,,Vragen stellen aan Kok zou te mager zijn'', aldus Kamerlid Rouvoet (ChristenUnie). ,,Vooral de manier waarop Borst erover gesproken heeft, laat zien dat zij zich heeft afgesloten voor argumenten van anderen. Er is maar één reactie mogelijk: dat de Tweede Kamer zegt dat het zo niet gaat, en dat ze weg moet.''

Het CDA wist vanochtend nog niet of het een motie van afkeuring zou steunen. De SGP doet dat in ieder geval wél, aldus een woordvoerder. CDA-leider De Hoop Scheffer verklaarde ,,ontzet'' te zijn over Borsts uitlatingen.

Vervolg op pagina 3

Debat 'pil' staat ook op agenda VVD

Vervolg van pagina 1

,,Ik maak me grote zorgen over naar wat voor samenleving wij op deze manier afglijden'', zei CDA-leider De Hoop Scheffer. PvdA, VVD en D66 bekritiseren met name het moment waarop Borst haar uitspraken deed, enkele dagen nadat een meerderheid van de Eerste Kamer voor de euthanasiewet stemde.

Vanmorgen bleek dat PvdA en VVD een discussie over de pil van Drion evenwel gerechtvaardigd vinden. Borst pleitte voor een ,,brede maatschappelijke discussie'' over de vraag of verstrekken van het zelfdodingsmiddel ,,zó zorgvuldig geregeld kan worden dat het alleen díe hoogbejaarden betreft die klaar met leven zijn''.

,,De VVD gaat binnenkort intern over de pil van Drion discussiëren, omdat een aantal leden écht vindt dat de euthanasiewet niet ver genoeg gaat'', aldus VVD-senator en ethica H. Dupuis. Zij is voorstander van een debat over het zelfdodingsmiddel en noemt de uitspraken van Borst ,,volstrekt authentiek en integer''. ,,We moeten ons wel goed realiseren dat dit een volstrekt ander onderwerp is dan euthanasie'', aldus Dupuis.

Het Tweede-Kamerlid O.Vos kan zich een debat over een volgende stap in de euthanasiewetgeving voorstellen, maar vindt dat discussiëren over de pil van Drion daar ,,haaks'' op staat. ,,Als je dat mogelijk maakt, kun je je afvragen of je de euthanasieregelgeving nog nodig hebt.''

W. Swildens (PvdA) wil het debat over `de pil',,gewoon houden'': ,,Bij ons in de fractie zijn er ook mensen die voor zelfbeschikking voelen, en mensen die daar tegen zijn.'' Even wachten lijkt Swildens verstandig. ,,Tot iedereen in het buitenland aan het idee van een euthanasiewet gewend is.''

WAT DRION WILDE: pagina 7

HOOFDARTIKEL: pagina 7

DISCUSSIE www.nrc.nl