Tachtig banen weg bij Campina

Campina Melkunie voegt op 1 juli van dit jaar de divisies Campina Nederland en Mona samen. Met de reorganisatie verdwijnen tachtig banen. Uitgangspunt daarbij is dat er geen gedwongen ontslagen vallen, maar dat kan de zuivelcoöperatie niet garanderen. Het verlies aan arbeidsplaatsen beperkt zich tot de hoofdkantoren van Campina Melkunie en Mona in Woerden.