Singer

In het interessante en uitvoerige portret van bio-ethicus Peter Singer (Zaterdags Bijvoegsel, 7 april) is sprake van zijn eerste, in 1975 gepubliceerde boek `Animal liberation'.

In feite publiceerde Singer eerder op het terrein van de politieke filosofie. Zijn in Oxford verdedigde proefschrift `Democracy and disobedience' verscheen in 1973.

Verder is vermeldenswaard dat Singer de redacteur is van een omvattend naslagwerk `A companion to ethics', dat in 1991 verscheen en bijdragen bevat van vooraanstaande Angelsaksische filosofen.

    • Maarten Mentzel