...PLUS AKADEMIELID...

De ideale kandidaat voor het bijzonder hoogleraarschap is de Amsterdamse papyroloog Klaas Worp. Die zit in de hoofdstad in een geïsoleerde positie en zou best naar Leiden willen om zo een nationaal centrum voor de papyrologie en epigrafiek in het leven te helpen roepen. ``Ik heb lange tijd met heel veel plezier in Amsterdam gewerkt'', zegt Worp, eveneens aanwezig in het Papyrologisch Instituut. ``Maar sinds een paar jaar is daar een andere wind gaan waaien, men zet in op `groot'. Bovendien moest in het kader van de centralisatie mijn bibliotheek weg uit het Klassieke Instituut op de Oude Turfmarkt, naast het Allard Pierson Museum. Zelfs kwam er een oekaze dat 35 procent van het boekbestand moest verdwijnen — deselecteren, noemen ze dat. Ik heb dat principieel geweigerd. Een nogal kil wetenschappelijk klimaat dus. Leiden heeft een uitstekend geoutilleerd instituut én je hebt collega's bij de hand. Wat wil een papyroloog nog meer?''

Overleg tussen Leiden en Amsterdam om de overstap van Worp mogelijk te maken heeft nog altijd geen resultaat opgeleverd. Hoewel het overlevingsplan al in 1997 gereed was, kregen de Leidse papyrologen pas afgelopen december te horen dat ze met terugwerkende kracht per 1 januari 2000 onder Letteren vielen. Het idee was de geblokkeerde 0,8 post in te zetten voor de komst van Worp, waarna Amsterdam het salaris zou aanvullen. In ruil daarvoor zou Worp ook iets voor Amsterdam willen blijven betekenen. Maar Leiden vond dat Amsterdam maar het hele salaris van Worp moest blijven betalen. Bovendien moest hij toezeggen in 2003 op zijn zestigste met vervroegd pensioen te gaan. Kruit: ``Dat was vreemd want bij een gunstige evaluatie zou papyrologie in 2003 worden gecontinueerd. Die garantie heeft Leiden zwart op wit aan NWO moeten geven. Het was een signaal dat de letterenfaculteit kennelijk iets heel anders in de zin had.'' Worp: ``En bovendien wil ik helemaal niet met vervroegd pensioen.''