Opperagent

Meer dan een eeuw na zijn dood heeft Darwin definitief school gemaakt in heel Amerika. Kinderen in Kansas hoeven niet meer te leren over Adam en Eva. De evolutietheorie komt daarvoor in de plaats. Maar niet uitsluitend. De bedoeling is dat kinderen naast Darwins theorie van de ,,overleving van de geschiktste soort'' een alternatieve theorie krijgen voorgeschoteld over een ,,intelligente ontwerper''. Leerlingen mogen zich daar van alles bij voorstellen. De ontwerper zou een mystieke kracht kunnen zijn, vele goden, Thetanen, Gaia, God, de Schepper of de Opperkloner.

Dit onderwijs is een stap achteruit nadat de paus de evolutie aanvaardde. Maar het is een handreiking aan Amerikaanse geleerden die in opstand zijn gekomen tegen Darwin. De ene richting vindt de ,,intelligente ontwerper'' een aanvaardbare verklaring voor wetenschappelijke vragen waar nog geen antwoord op is. Een andere groep opposanten van Darwin hoort eerder bij de politicologie thuis dan bij de biologie. Deze leerlingen van de conservatieve filosoof Leo Strauss zijn bang dat gewone mensen van hun geloof afvallen als ze kennis maken met de evolutietheorie. En dan wordt het een chaos in het land. Zelfs al bestaat er geen Opperkloner, er is altijd nog werk voor een Opperagent.

    • Maarten Huygen