NS zoekt variant op het poldermodel (4)

Het conflict tussen de NS-directie en bonden lijkt onoplosbaar. Vijf experts geven hun advies. Bezinning in de door verkeersminister Tineke Netelenbos afgekondigde `afkoelingsperiode'.

Annemieke Roobeek (hoogleraar strategisch management Universiteit Nijenrode en hoogleraar complexe vraagstukken Universiteit van Amsterdam):

,,Ik heb het gevoel dat men zich steeds dieper aan het ingraven is. Bezinnen is prima, dat doen meer Nederlanders met Pasen, maar ik denk dat we na drie dagen bezinnen wéér met z'n allen twee dagen in de file staan. Volgens mij kunnen we er morgen uit zijn. Ik denk dat er opnieuw naar die dienstroosters moet worden gekeken. Een machinist hoeft echt niet van Sappemeer tot Goes in de trein te zitten. Er zijn bijvoorbeeld combinaties denkbaar van lange en korte ritten. Er zou een creatieve oplossing bedacht moeten worden. Dat kunnen mensen doen die verstand hebben van logistiek. Je móet op zo'n manier met een bevredigend voorstel kunnen komen. Het gaat niet over geld, het gaat over de inhoud van werk, en dat moet je heel serieus nemen.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om die dienstroosters. Het gaat om de verschillende posities van de bonden: de rekkelijken, de preciezen, de radicalen. Een simpele oplossing met de dienstroosters zou een opening kunnen zijn naar een gesprek over het grote verhaal erachter. Je zou het speels moeten aanpakken. Laat Gerardjan Rijnders van toneelgroep Amsterdam maar eens met ze aan de slag gaan. Dan zal er gelachen worden, hij zal ze een spiegel voorhouden. En daarna moeten ze met z'n allen een borrel gaan drinken. Ik geloof niet in dat zwaarwichtige gedoe, in nachtenlang vergaderen.''