NS zoekt variant op het poldermodel (2)

Het conflict tussen de NS-directie en bonden lijkt onoplosbaar. Vijf experts geven hun advies. Bezinning in de door verkeersminister Tineke Netelenbos afgekondigde `afkoelingsperiode'.

Max Rood (emeritus hoogleraar sociaal recht en de laatste jaren vaak ingeschakeld als bemiddelaar of adviseur bij slepende sociale conflicten; waaronder het taxiconflict in Amsterdam):

,,De conflictpartijen zouden moeten beginnen met het herstellen van het vertrouwen. Een benen-op-de-tafelgesprek, zoals Joop den Uyl het zou omschrijven. Weg van alle media, elkaar de waarheid zeggen. Daar kan een bemiddelaar, een gespreksleider, een belangrijke rol bij spelen. Je moet het wantrouwen proberen weg te nemen.

Wanneer er weer een basis van vertrouwen is, kun je de zaak zelf – het zogenoemde rondje om de kerk – ter sprake brengen. Dan kun je weer zoeken naar het compromis, naar het bindende element tussen de strijdende partijen.

Complicerende factor is dat de vakbeweging geen unisono geluid laat horen. De verschillende bonden zijn verdeeld, de achterban ook, en dat maakt het moeilijk om weer greep te krijgen op de situatie.

Belangrijk is ook de uitstraling, het imago. Ik zag de president-directeur op televisie en hij zei dat hij nog goed sliep. De Nederlandse Spoorwegen is een bedrijf van ons allemaal, de hele samenleving is bezorgd, maar president-directeur Huisinga van NS toonde dat niet. Het zou verstandig zijn als hij een iets mildere houding zou uitstralen.''