NADENKEN 2

In het artikel `Diep nadenken over waarheid' van F.A. Muller (W&O, 7 april) wordt een hoop onzin verkocht.

In het bijzonder zijn Gödels Onvolledigheidsstelling (`Er is een ware zin over getallen die niet bewijsbaar is in het formele systeem van de rekenkunde') en Volledigheidsstelling (`Een theorie heeft een model precies dan als zij consistent is') géén eenvoudige gevolgen' van Tarski's `ondefinieerbaarheidsstelling'.