Minder mensen in de bijstand

Het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering neemt af. Eind september 2000 waren het er 8 procent minder dan een jaar daarvoor. Dat komt vooral omdat jongeren de lage uitkering achter zich laten. Voor ouderen blijkt dat moeilijker.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er eind september 341.000 huishoudens afhankelijk van een dergelijke uitkering. In een jaar tijd nam het aantal bijstandontvangers onder de 45 jaar met 12 procent af, terwijl de groep ouderen maar 3 procent kleiner werd.

Het aantal uitkeringen neemt af sinds 1996. Het CBS schrijft dit toe aan de groei van de economie en een wetswijziging in 1996 die mensen verplichtte te solliciteren. Mede hierdoor daalde ook het aantal WW-uitkeringen, met 34.000 in vergelijking met 1999 tot 189.000.

De economische groei en een daardoor stijgend aantal werkende vrouwen hebben ook negatieve gevolgen gehad. Het aantal mensen dat in de WAO belandde is hierdoor gestegen. Bovendien vallen de ambtenaren sinds 1996 onder de WAO-regeling. Dit zorgde voor een eenmalige stijging met 16.000. In totaal ging het in 2000 om 949.000 personen.

Ruim een derde daarvan had te maken met psychische klachten, vooral mensen jonger dan 45 jaar.