Landschap gaat verloren

De komende twintig jaar zal door de verstedelijking ruim twintig procent van de waardevolle landschappen verloren gaan. Met name landschappen in de noordvleugel van de Randstad en in de provincie Utrecht worden bedreigd. Zonder aanvullend beleid worden met de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening de waardevolle landschappen onvoldoende beschermd tegen de oprukkende verstedelijking. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau (RIVM/DLO) naar de effecten van de Vijfde Nota.