Homohuwelijk 2

In een ongenuanceerde brief heeft dr. Van den Aardweg zijn opvatting geventileerd over het `homohuwelijk'. Laat ik beginnen met het wegnemen van een misverstand.

De wet tot openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht – zoals het wetsvoorstel officieel heette – beoogt om de bestaande huwelijkswetgeving niet alleen te laten gelden voor paren van verschillend geslacht maar ook voor die van gelijk geslacht. Oftewel: homo's gaan hetzelfde huwelijksbootje in als hetero's, er is geen verschil. De status van de vier door burgemeester Cohen getrouwde paren is dus identiek aan het huwelijk dat Willem-Alexander en Máxima aangaan.

In reactie op de glijdende moraal onder homoseksuelen waarover Van den Aardweg spreekt wil ik er op wijzen dat het enthousiasme voor het huwelijk onder homo's en lesbiennes er juist op wijst dat wij steeds geëmancipeerder raken. Niet langer zitten wij in de kast omdat we bang zijn dat we anders geen maatschappelijke carrière te kunnen maken of zelfs verstoten te zullen worden door onze naasten.

Sinds die gedenkwaardige nacht in het stadhuis van Amsterdam kunnen homo's en lesbiennes trotser dan ooit verklaren dat ze gaan trouwen!

    • Onno Hoes
    • Bestuurslid Coc Nederland