Homohuwelijk 1

Met stijgende verbazing las ik het betoog van de heer Van den Aardweg (NRC Handelsblad, 5 april) tegen het homohuwelijk.

De op totaal niets gebaseerde uitspraken als zouden homoseksuelen geen langdurende relaties kunnen of willen onderhouden en over hun ,,van nature promiscue levensstijl'' zijn kwetsend en bijzonder onnadenkend.

Waarom zou een homoseksueel, die behalve zijn geaardheid in niets verschilt van een hetero, per definitie tegen het huwelijk zijn? Dit is flauwekul. Veel mensen zien heden ten dage niets in het huwelijk. Dat hoeft echter geen enkel probleem te zijn: We leven in een vrij land waar ieder kan leven zoals hij of zij dat goeddunkt. Wil je trouwen dan doe je dat, wil je het niet dan doe je het gewoon niet. Homo of hetero.

Met name de laatste zin waarin Van den Aardweg spreekt van `gestoorde ideologie' doen mijn haren te berge rijzen. Laat ieder toch het zijne! Wie zich stoort aan de levenswijze van een ander doet er goed aan zich daarmee niet te bemoeien, dat scheelt hem en ons een hoop ergernis.

    • Marjolein de Jong-De Rooy
    • Oost Graftdijk