...HET BOS INGESTUURD

Op 26 februari kwam de aap uit de mouw: papyrologie wordt in 2003 opgeheven. De Leidse letterenfaculteit verschuilt zich achter de ontbindende voorwaarde van de afspraak met NWO: de noodzaak tot majeure bezuinigingen. Volgens Nico Kruit, medewerker aan het Papyrologisch Instituut, wreekt zich nu het feit dat papyrologie bij Letteren niet binnen de reguliere formatie van Oude Geschiedenis, Grieks of Egyptologie valt. ``Daar was gewoon geen ruimte. In het kader van de extra bescherming voor de Kleine Letteren, de zogeheten Staalgelden (genoemd naar de sanskritist Frits Staal, red.), zijn we terecht gekomen op de begroting voor het Niet-Westen. Nu die bescherming niet meer geldt zijn we als vreemde eend in de bijt het eerst de klos. Je bent een interdisciplinair vak, je hoort overal een beetje bij maar nergens genoeg.''

Op dat moment stapt Piet Schrijvers, hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde en voorzitter van de sectie taal- en literatuurwetenschappen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, het instituut binnen. ``Misschien is het aardig te weten dat de heer Worp maandag tot lid van de Akademie is gekozen'', zegt hij. ``Dan is het toch wat vreemd te moeten aanschouwen hoe tegelijk Leiden bezig is zijn vakgebied, dat de Akademie waardevol acht, af te breken.''

Kruit: ``Eer de procedure van de benoeming tot hoogleraar afgerond is, is het 2003 en dan hoeft het niet meer. Worp: ``Een klassiek geval. `Senatu deliberante Saguntum periit', schreef Livius. Oftewel: terwijl de senaat in Rome delibereerde, veroverde Hannibal alvast de stad Saguntum: de Tweede Punische Oorlog was begonnen. Leiden belijdt met de mond allerlei sympathiegevoelens tegenover papyrologie. `Jullie doen nuttig en voortreffelijk werk, op het onderzoek is niets af te dingen en we hebben er begrip voor dat een vak dat in zo'n hoge mate specialistisch is en waarvoor je van vele markten thuis moet zijn, geen volksstammen aantrekt.' Maar intussen schaft men het af. En wat kost het nu eigenlijk? Heden zijn wij het slachtoffer, morgen de Sumerianten? Ik kreeg al een e-mailtje van Roger Bagnall, hoogleraar classics aan Columbia University, New York. Hij toonde zich lichtelijk onthutst over hoe een grote universiteit bezig is haar reputatie te grabbel te gooien.''

    • Dirk van Delft