Geen controle psychiatrische patiënten

Er bestaat nauwelijks aandacht voor de melding en opsporing van patiënten die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, als zij ongeoorloofd afwezig blijken. Deze patiënten zijn via de Wet BOPZ opgenomen, omdat zij een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Dat blijkt uit een brief van minister Borst van Volksgezondheid die zij ook schrijft namens haar collega van Justitie. Tweede-Kamerlid Dittrich (D66) had gevraagd in hoeverre de betrokken instellingen de afwezigheid melden zoals zij wettelijk verplicht zijn. Borst heeft daar geen inzicht in.In 1999 kwamen 245 meldingen van afwezigheid binnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en in 2000 waren dat 211 meldingen. De registratie is echter niet volledig, meldt de minister.