Faux pas van een `enfant terrible' 3

J.L. Heldring bestempelt de uitspraak van minister Jorritsma als `hufterig'. En zelf vindt hij haar daarom een `hufter of huftster'. Had hij haar `slip of the tongue', want dat was het, alleen maar stom, ondoordacht, of tactloos gevonden, dan was dat begrijpelijk geweest. Maar om haar nu een `hufter' te noemen is volstrekt misplaatst en op de grens van de door hem zo gewraakte uitdrukking. Dit soort woorden suggereert immers een zekere schaamteloosheid, vulgariteit en schofterigheid. Men mag het volledig oneens zijn met deze doorgaans opgewekte, aanspreekbare vrouw, maar een `hufter' is zij niet.

Het is mij niet duidelijk hoe de heer Heldring haar uitspraak `hufterig' kan noemen als hij in zijn artikel n.b. zèlf schrijft `ook niet zo van Chirac gecharmeerd te zijn'. Van een ontwikkeld iemand als Heldring mag men toch verwachten dat hij geen woorden bezigt waarvan hij de betekenis en de gevoelswaarde niet doorziet. Zowel taalkundig als uit het oogpunt van wellevendheid was zijn opmerking meer dan `een beetje dom'. Ook vind ik de wijze waarop hij minister Jorritsma `recht op de vrouw af' meent te moeten kwetsen, verre van gentlemanlike. De VVD zal zijn stem niet missen.

    • G.F. Kooijman