Faux pas van een `enfant terrible' 1

In NRC Handelsblad van 5 april uit J.L. Heldring zijn ongenoegen over de faux pas van minister Jorritsma in de richting van president Chirac van Frankrijk. Hij verbindt hieraan zelfs het besluit om in 2002 niet op de VVD te stemmen.

Ik zal zijn besluit van harte navolgen. De leuterpraat die zij aan de publiciteit toevertrouwt neemt zo langzamerhand groteske vormen aan. Ik refereer hierbij aan een berichtje in het E-katern in deze krant van 4 april j.l.: `Mensen moeten harder werken'. De minister laat ons middels een perslunch weten dat ,,wij langer moeten werken, wij efficiënter moeten werken''. Vaste leuze van de aan zelfoverschatting lijdende minister is: de tucht van de markt.

Deze tucht leidt er helaas toe dat er zich in de agrarische sector taferelen afspelen waarvan men zich kan afvragen in welk moreel kader dezer nog te plaatsen zijn. Wij zien treinen een eigen leven gaan leiden en van onderwijs en gezondheidszorg weten we inmiddels voldoende. We zijn geconfronteerd met rampen, ontstaan in het domein van ondernemers voor wie geen regels hoeven te gelden. Het schip `marktwerking en efficiency' zal eens door de wal worden gekeerd.

Laten wij ons geld gaan verdienen door minder te verspillen in een maatschappij met respect voor de natuur, met betere, want meer ontspannen, menselijke verhoudingen.

Laten wij onze toekomst verdienen door zuinig te zijn op grondstoffen en deze niet meer te plunderen ten behoeve van een graaimaatschappij geregeerd door het blinde beginsel van de tucht van de markt.

    • J.J.C. Gouda