EXIT PAPYROLOGIE...

Het Papyrologisch Instituut van de Universiteit Leiden dreigt te worden wegbezuinigd. Nadat eerder al een vacature van 0,8 plaats was `geblokkeerd' (een zware ingreep met een vaste formatie van 2,3) kregen de overige medewerkers van het instituut op 6 februari van letterendecaan Blockmans te horen dat het in 2003 over en uit is met de Leidse papyrologie.

``We proberen ons met hand en tand te verzetten'', zegt Nico Kruit diep in de universiteitsbibliotheek, waar het Papyrologische Instituut een strategische plek heeft. ``Het is niet voor het eerst dat ons voortbestaan op het spel staat. Vroeger viel papyrologie, gezien het juridische karakter van de teksten die worden bestudeerd, onder Rechten. Toen die faculteit halverwege de jaren negentig in financiële nood kwam, viel daar het besluit papyrologie op te doeken.''

Dat ging op het laatste moment niet door. Letteren, dat in de jaren tachtig zijn handen van papyrologie had afgetrokken waarna het bij Rechten asiel vond, schoot alsnog te hulp en er kwam een reddingsplan. Kruit: ``Afgesproken werd dat zowel Letteren als Rechten één papyroloog zouden betalen, terwijl NWO en het Leids Universiteits Fonds aanvullende steun verleenden. Het Fonds stond bovendien positief tegenover een bijzonder hoogleraar in de papyrologie. In 2003 zou een evaluatie volgen en bij een positieve uitkomst zou papyrologie worden gecontinueerd — zij het dat Rechten sowieso zijn bijdrage zou halveren.