Een overtuigd nudist en saunabezoeker

Tegen de oprichter van een club voor hoogbegaafden is drie jaar cel geëist wegens bezit van kinderporno en ontucht met cursisten.

Hans van O. is oprichter en oud-voorzitter an de stichting Facta, een club die cursussen geeft aan kinderen die hoogbegaafd zijn en als gevolg daarvan met problemen kampen. Gisteren stond de man terecht in een dertien uur durende marathonzitting voor de Haagse rechtbank. Hij zou in het bezit zijn van kinderporno en hij zou ontucht hebben gepleegd met drie minderjarige meisjes. Cursisten van Facta. De jongste was tien toen het gebeurde.

Als het tenminste gebeurd is. Want de zaak draaide om de vraag wie te geloven: de verdachte of het slachtoffer. Zoals zo vaak bij ontuchtzaken is het het ene woord tegen het andere.

Dat er kinderporno op de computer van de verdachte stond, geeft hij volmondig toe. Hij betwist evenwel dat het om tienduizenden afbeeldingen gaat, zoals officier van justitie R. Steen voorrekende, op basis van een steekproef. Maar er kan wel een enkel verboden plaatje bij het 's nachts automatisch downloaden van pornosites meegekomen zijn, volgens Van O.

Van O. (58) heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een liefhebber van bloot is. Hij is overtuigd nudist en saunabezoeker. Het naakte lichaam is voor hem de gewoonste zaak van de wereld. Daarom zag hij er geen kwaad in om meisjes van veertien jaar mee te nemen naar de sauna.

Eén meisje heeft hij bij zo'n gelegenheid gefotografeerd. Ze wilde immers fotomodel worden. Hans van O. wilde haar helpen: het zouden naaktfoto's moeten worden in de sfeer van David Hamilton, wazig, romantisch. Onschuldig vooral. Er vonden fotosessies plaats op zijn kantoor, in de sauna en bij hem in de slaapkamer. Bij die gelegenheid was Van O. ook naakt.

De ouders van het meisje had hij niets gevraagd. Maar ze zouden er geen bezwaar tegen hebben gehad, weet Van O. Alle ouders van zijn cursisten vertrouwen hem blindelings. En terecht: zijn bedoelingen zijn immers zuiver.

Dat de ouders naar de politie zijn gestapt zodra ze de foto's onder ogen hebben gekregen, toont echter aan dat hij ,,stom'' is geweest, zei hij gisteren voor de rechtbank. Hij heeft de ouders doen schrikken, en dat spijt hem. Maar kinderporno, nee. Ze wilde het volgens Van O. zelf.

Dit meisje is trouwens nog de eerlijkste van de drie aangeefsters, vindt Van O. De andere twee verkopen leugens. Wat uitzonderlijk is voor hoogbegaafde kinderen: Amerikaans onderzoek wijst immers uit dat 99,4 procent van de hoogbegaafden ,,extreem eerlijk'' is. Dat zei Van O. tenminste aan het begin van de zitting.

De president van de rechtbank vroeg de verdachte meermaals of het niet vreemd was dat juist de drie slachtoffers bij die resterende 0,6 procent behoren. Dat het hier dus om valse beschuldigingen zou gaan. Het antwoord was: nee.

Daarop wilde de rechter weten of Van O. begreep dat hij bepaalde normen had overschreden. Hij had immers zelf gezegd dat een leraar hem ooit op het hart had gedrukt nooit met een meisje alleen te zijn. ,,Ze hoeft haar bloesje maar open te trekken en je hangt.'' Maar Van O. wilde zo niet leven, hij moest zichzelf kunnen zijn. Zijn persoonlijke betrokkenheid was bovendien de sleutel tot zijn succes als hulpverlener. Zijn methoden waren onorthodox, maar effectief.

Tenslotte wilde de rechter van de verdachte weten, of de rechtbank volgens hem wel zou kunnen oordelen over de ten laste gelegde feiten. Eigenlijk kon dat niet, volgens Van O. Hoogbegaafden hebben een iets ander waardenpatroon. ,,Zij begrijpen dit allemaal. Een half woord is genoeg.''

Tijdens de zitting bleek dat officier van justitie Steen fouten had gemaakt bij de uitvoering van de beperkende maatregelen die hij voor Van O. tijdens het voorarrest had gevraagd. De beperking hield onder andere in dat de aanklager alle uitgaande post mocht lezen. Nadat de beperking was ingevoerd, las Steen niet alleen de uitgaande maar ook de binnenkomende post voor de verdachte. Hiervoor had hij geen toestemming van de rechtbank. Daarom vroeg de verdediging om de officier niet-ontvankelijk te verklaren. Een groep aanhangers van Van O. heeft bij de politie aangifte gedaan tegen de officier van justitie wegens schending van het briefgeheim. De officier excuseerde zich ter zitting voor zijn misstap.