Boerenreidans

Eerst steunt Europa de boeren. Die hebben te veel vee. Ze raken het vlees niet kwijt. Dan subsidieert Europa de export van vlees naar arme landen. De boeren in de arme landen kunnen hun vlees niet meer verkopen. Ze krijgen zelf honger. Dan steunt Europa de boeren in de arme landen. Zij krijgen gratis vlees en melkpoeder. Dan verhuizen de arme boeren naar de grote stad omdat ze niets meer hebben te doen.

Een televisie-actie helpt de achtergebleven arme boeren met landbouw. Maar ze kunnen niet exporteren. Europa concurreert tegen afbraakprijzen en importeert zelf bijna niets. En dan komt er mond- en klauwzeer. Britse en Nederlandse boeren raken hun vee kwijt. De Nederlandse televisie organiseert een actie om de eigen boeren te helpen. Ze komen er bovenop. Ze krijgen te veel vee. Ze raken het vlees niet kwijt. Dan subsidieert Europa de export van vlees naar arme landen...

    • Maarten Huygen